Avís legal

D’acord amb el que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades que figuren en aquesta web estan incloses en els sistemes d’informació propietat d’Associació S’Agaró 100, amb direcció al carrer Pujada de l’Hostal, s/n, 17248, S’Agaró.

L’accés a la web li confereix la condició d’usuari a la persona que navega en ella i, conseqüentment, expressa la seva plena acceptació i sense reserves d’aquest avís legal, que haurà de llegir atentament.

Per a l’exercici dels drets de drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació, podrà dirigir-se en qualsevol moment a l’esmentada entitat.

 

CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

L’usuari s’obliga a fer ús dels continguts de manera correcta i lícita, i en particular, es compromet a abstenir-se d’utilitzar els continguts de manera contrària a la Llei, a la moral, als bons costums i a l’ordre públic.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La informació continguda en aquesta web (textos, imatges, logotips, marques, denominacions socials, compilació i programari, etc.) és propietat d’Associació S’Agaró 100, i està protegida per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Queda prohibida la reproducció, distribució, comercialització, còpia, transformació, comunicació pública o qualsevol altra actuació que vulneri els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la totalitat dels continguts d’aquesta web.

 

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

Associació S’Agaró 100 queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada del mal ús que els usuaris facin del contingut d’aquesta web, ja que l’usuari accedeix a la mateixa per compte i iniciativa pròpia.

Associació S’Agaró 100 no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten en aquesta web tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la pàgina web fins a la confirmació de l’acceptació d’un acte jurídic. És per això que l’Associació S’Agaró 100 no podrà ser considerada responsable de cap acció realitzada amb base en la informació que en ella es facilita.

Tampoc es responsabilitza dels continguts aliens a aquesta web, especialment de la informació continguda a les webs de tercers a les quals es pugui accedir a través d‘enllaços. La funció dels enllaços introduïts en la pàgina web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat en la pàgina d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les pàgines web de destí. És per això que l’Associació S’Agaró 100 no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no estan en cap cas controlats ni verificats per la mateixa Associació S’Agaró 100.

En paral·lel, l’Associació S’Agaró 100 no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquesta web no s’interrompi, ni dels danys soferts per l’usuari que es puguin produir a conseqüència de l’ús d’ordinadors en mal estat o amb problemes informàtics, infectats amb virus, per l’ús de navegadors no actualitzats o amb components en mal estat, així com els danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control.

 

ACCEPTACIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions d’aquest avís legal.
Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola.