Camí de Ronda

De tots els espais públics de S’Agaró, és el que s’ha convertit en més emblemàtic i popular. Es calcula que hi transiten més d’un milió de vianants a l’any. Va des de la platja de Sant Pol fins a Sa Conca, té una longitud de dos quilòmetres i mig i es pot recòrrer en 25 minuts.

El 1942, Josep Ensesa va decidir crear-lo i costejarlo, sobre un sòl de domini públic. Projectat per l’arquitecte Francesc Folguera, es tracta d’una obra realment ambiciosa per salvar desnivells, amb un traçat sinuós arran dels xalets i dels penya-segats, que integra la vegetació i l’orografia.

Els seus sòlids murs de granet i els mitjans limitats que hi havia a l’època per treballar en indrets d’un accés tan difícil, donen idea del mèrit d’executar aquesta obra.

PANELL 02

Va ser una obra realment ambiciosa, farcida de talussos, baranes, porxos, accessos a les cales (integrant la vegetació i l’orografia) i, sobretot, oferint magnífiques perspectives de la costa. Josep Pla va dedicar-hi un article amb grans elogis a la revista S’Agaró de 1954. Quedaven pendents les escales de la Plaça del Mirador, que no es van construir fins a 1990, projectades per Lluís Sibils.

El Ministeri de Medi Ambient va fer-ne l’última remodelació integral els anys 2000-2001, amb les escales d’accés a sa Conca i, des d’aleshores, el Camí de Ronda porta el nom de Josep Ensesa Gubert.